Szakdolgozat és Diplomamunka formai követelményei

A BSc szakdolgozat és MSc diplomamunka követelményei

A.) Formai követelmények

I. Az alkalmazott betűtípus: Times New Roman 12-es

II. Sortávolság: 1,5 sor

III. Oldalbeállítás:

 • papírméret: A/4
 • margóbeállítás: mindegyik irányban 2,5 cm

IV. Első oldal – később kerül kiküldésre
V. A diplomamunka tagolása
      A diplomamunka tagolása során ajánlott a decimális rendszer alkalmazása és az alábbi nagyobb fejezetek használata:

1. A témaválasztás indoklása
2. Bevezetés, a témával foglalkozó szakirodalom feldolgozása
3. Az alkalmazott módszerek és a felhasznált adatbázis
4., 5., … A dolgozat eredményei, a szerző határozza meg ezen fejezetek számát és címét
Utolsó fejezet. Összefoglalás

Az egyes (al)fejezetek címe esetén alkalmazott módszerek (maximum hármas tagolás ajánlott):

 • nagyfejezetek: 1. Times New Roman (ezeket mindig új oldalon kell kezdeni, és a fejezetcím után egy sort kihagyni)
 • alfejezetek: 3.1. Times New Roman (előtte és utána egy sort kihagyni)
 • kisfejezet: 4.1.1. Times New Roman (utána egy sort kihagyni)

VI. Hivatkozások

1. Szöveg közbeni hivatkozás

 • egy szerző: „A modern urbanizációs ciklus első szakasza a városrobbanás (Enyedi, 2012), amelynek legfontosabb jellemzője…” vagy „A modern urbanizációs ciklus első szakasza Enyedi (2012) szerint a városrobbanás, amelynek legfontosabb jellemzője…”
 • két szerző: lásd a fenti szövegkörnyezetet - (Szabó – Jakab, 2013)
 • három vagy több szerző: lásd a fenti szövegkörnyezetet - (Makra et al., 2006)
 • Internetes forrás: lásd a fenti szövegkörnyezetet - (Internet1)

Ezt főleg akkor kell alkalmazni, ha az Internetről valami fejlesztési dokumentum stb. kerül letöltésre, ha cikk, könyv vagy könyvfejezet, akkor lásd az előző pontok.

Ha egy helyen több műre is történik hivatkozás, ez időrendi sorrendben történjen: (Makra et al., 2006; Enyedi, 2012; Szabó – Jakab, 2013)

2. Irodalomjegyzék

 • Folyóiratban megjelent tanulmány: Szabó, J. – Jakab, G. (2013): Vízmosások területi eloszlása a lejtőszög és a kitettség függvényében a Medves-vidéken és a Völgységben. Földrajzi Közlemények, 137(4), 333-343.
 • Könyvre: Enyedi, Gy. (2012): Városi világ. Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Könyvben/tanulmánykötetben megjelent fejezetre: Makra, L. – Gál, A. – Vitányi, B. (2006): A parlagfű koncentráció és a meteorológiai elemek kapcsolata Szegeden. In. (szerk. Kókai S.) Földrajz és turizmus, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 233-248.
 •  Internet – ezeket a hivatkozásokat külön helyen kell közölni, Internet-es források címmel: Internet1 - http://www.vgrdl.de/Arbeitskreis_VGR/tbls/tab.asp?lang=de-DE&tbl=tab14, letöltve:2014. február 22.

VII. Táblázatok, ábrák és fényképek

1. táblázatok – az alábbi módszer használata ajánlott

 • a táblázatban és a címben szimpla sortávolság
 • a táblázat címe és a táblázat, illetve a táblázat és a Forrás között 0,3-as térköz
 • a szövegben hivatkozni kell a táblázatra: „Az adatok alapján (1. táblázat) jól látható, hogy ….”

1. táblázat A passzív házak funkciók szerinti megoszlása világviszonylat és Németországban 2013 végén (%)

Forrás: Internet1

2. ábrák és fényképek – az alábbi módszer használata ajánlott

 • a címben szimpla sortávolság
 • az ábra és az ábra címe, illetve az ábra címe és a Forrás között 0,3-as térköz
 • a szövegben hivatkozni kell az ábrára: „Az adatok alapján (1. ábra) jól látható, hogy ….”

 
1. ábra A passzív házak számának alakulása 1991 és 2012 között a Földön és Németországban
Forrás: Internet1

VIII. Stílusjegyek

A diplomamunka megírása során törekedni kell a jó olvashatóságra (gondolni kell a bírálóra). Ennek szellemében:

 • kerülni kell a túl hosszú bekezdéseket (egy bekezdés hossza max. 10-12 sor, ne legyen egy teljes oldal egy bekezdés),
 • a logikailag összetartozó bekezdéseket (pl. 2-3 bekezdés) egy üres sorral válasszuk el a többi bekezdéstől,
 • a fontos dolgokat valamilyen módon emeljük ki (pl. bold).

B., Tartalmi követelmények

A diplomamunka alapvetően önálló kutatómunkára (saját mérések, adatgyűjtés és a kapott eredmények feldolgozása) támaszkodjon, tükrözze, hogy a jelölt képest egy probléma alkotó módon történő megoldására. Az elvárt szakirodalmi hivatkozás száma 15 darab folyóiratcikk, könyv, könyvfejezet stb.

A diplomamunka minimális hossza a korábban leírt követelményeknek megfelelő 30 oldal, amelyből minimum 20 oldal írott szöveg legyen. A diplomamunkának minimum 15 grafikus elemet (táblázatot vagy ábrát) kell tartalmaznia, amelyből legalább 10 darab a jelölt eredményeit tartalmazza.

Frissítés dátuma: 2017.11.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.